پیام مدیرکل دفتر موسیقی به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیام داد.

نوشته پیام مدیرکل دفتر موسیقی به سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.