پریناز ایزدیار، طناز طباطبایی، ویدا جوان و سودابه بیضایی در آخرین روز جشنواره | ببینید

پریناز ایزدیار، طناز طباطبایی، ویدا جوان و سودابه بیضایی در آخرین روز جشنواره فیلم فجر را در تصاویر میبینید.