پرستاری که برای بیماران کرونایی ویولن می‌نوازد

پرستاری که برای بیماران کرونایی ویولن می‌نوازد

نوشته پرستاری که برای بیماران کرونایی ویولن می‌نوازد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.