پدر سینمای ناطق ایران که در جوانی درگذشت

پدر سینمای ناطق ایران که در جوانی درگذشت

نوشته پدر سینمای ناطق ایران که در جوانی درگذشت اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.