پدرام کشتکار : اشتباهات موسیقی پاپ تقصیر نسل ما است

پدرام کشتکار می‌گوید: من در هر تخصص و فنی به آینده امیدوارم به این شرط که افراد بزرگ هر عرصه احساس غیرت و مسئولیت کنند و به میدان فعالیت برگردند و آستین‌ها را بالا بزنند.

نوشته پدرام کشتکار : اشتباهات موسیقی پاپ تقصیر نسل ما است اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.