پاسخ همسر مرحوم علی حاتمی به شیطنت مجری «بی‌بی‌سی» فارسی

پاسخ همسر مرحوم علی حاتمی به شیطنت مجری «بی‌بی‌سی» فارسی

نوشته پاسخ همسر مرحوم علی حاتمی به شیطنت مجری «بی‌بی‌سی» فارسی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.