ویژگی Quick Resume ایکس باکس سری ایکس می‌تواند تا ۶ بازی را همزمان بازنگه‌دارد

ویژگی Quick Resume ایکس باکس سری ایکس می‌تواند تا ۶ بازی را همزمان بازنگه‌دارد

یکی از ویژگی‌هایی جذاب ایکس‌باکس‌های نسل نهم، قابلیت Quick Resume است. حال چندین خبرگزاری پس از استفاده از ایکس ‌باکس سری ایکس تجربیات خود از این ویژگی را به اشتراک گذاشته‌اند.