ویروس کرونا مشکلی برای تولید فصل سوم سریال The Mandalorian ایجاد نخواهد کرد

ویروس کرونا مشکلی برای تولید فصل سوم سریال The Mandalorian ایجاد نخواهد کرد

به علت نحوه‌ی تولید متفاوت The Mandalorian، تولید این سریال تحت تأثیر مشکلات ناشی از ویروس کرونا قرار نمی‌گیرد.