ویروس کرونا باعث توقف مراحل فیلمبرداری فیلم Jurassic World: Dominion شد

ویروس کرونا باعث توقف مراحل فیلمبرداری فیلم Jurassic World: Dominion شد

شرکت یونیورسال از توقف مراحل فیلمبرداری و تولید فیلم Jurassic World: Dominion به علت گسترش شیوع ویروس کرونا خبر داده است.