ویروس کرونا باعث تعویق اکران سه فیلم شرکت لاینزگیت شد

ویروس کرونا باعث تعویق اکران سه فیلم شرکت لاینزگیت شد

شرکت لاینزگیت اکران فیلم‌های Spiral ،Antebellum و Run را به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.