ویدیو جدید Space Jam: A New Legacy لبران جیمز را در لباس تیم Tune Squad نشان می‌دهد

ویدیو جدید Space Jam: A New Legacy لبران جیمز را در لباس تیم Tune Squad نشان می‌دهد
اخیرا ویدیو جدیدی از فیلم Space Jam: A New Legacy منتشر شده که نه تنها از ظاهر جدید لباس تیم Tune Squad پرده بر می‌دارد، بلکه لبران جیمز را در این لباس نیز نمایش می‌دهد