ویدیوی تبلیغاتی جدیدی از بازی Cyberpunk 2077 با حضور کیانو ریوز منتشر شد

ویدیوی تبلیغاتی جدیدی از بازی Cyberpunk 2077 با حضور کیانو ریوز منتشر شد
در ویدیوی تبلیغاتی جدید بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، کیانو ریوز می‌پرسد: « فکر می‌کنید در سال ۲۰۷۷ به چه‌کسی خلافکار می‌گویند؟&raquo