ویدئویی منتشر نشده از اجرای زنده استاد شجریان بر مزار فریدون مشیری

ویدئویی منتشر نشده از اجرای زنده استاد شجریان بر مزار فریدون مشیری

نوشته ویدئویی منتشر نشده از اجرای زنده استاد شجریان بر مزار فریدون مشیری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.