ویدئویی از دهه ۶۰ مسعود روشن پژوه که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد

ویدئویی از دهه ۶۰ مسعود روشن پژوه که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد

نوشته ویدئویی از دهه ۶۰ مسعود روشن پژوه که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.