وقتی پسر بازیگر مشهور نامزد خواهرش را با گلوله کشت!

وقتی پسر بازیگر مشهور نامزد خواهرش را با گلوله کشت!

نوشته وقتی پسر بازیگر مشهور نامزد خواهرش را با گلوله کشت! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.