وقتی محدودیت‌ها باعث خلاقیت در بازی‌ها شدند

وقتی محدودیت‌ها باعث خلاقیت در بازی‌ها شدند

محدودیت‌ها اکثر اوقات باعث قربانی شدن ایده‌های ایده‌پردازها شده‌اند، اما بازی‌سازهایی هم بودند که از این محدودیت‌ها به نفع خود استفاده کردند تا آثار خلاقانه‌تری بسازند.