وقتی سازنده دوربین مخفی قرار بود مهران مدیری رو سوژه خود کند!

وقتی سازنده دوربین مخفی قرار بود مهران مدیری رو سوژه خود کند!

نوشته وقتی سازنده دوربین مخفی قرار بود مهران مدیری رو سوژه خود کند! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.