وقتی بیژن بنفشه‌خواه به دلیل مسخره کردن ماهواره فحش می‌خورد

وقتی بیژن بنفشه‌خواه به دلیل مسخره کردن ماهواره فحش می‌خورد

نوشته وقتی بیژن بنفشه‌خواه به دلیل مسخره کردن ماهواره فحش می‌خورد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.