وظایف و اهداف شورای ارکستر سمفونیک تهران از زبان کیاوش صاحب‌نسق

عضو شورای ارکستر سمفونیک تهران می‌گوید وظیفه اصلی این شورا یک نظارت هیئت امنایی بر فعالیت ارکستر سمفونیک تهران و دعوت از رهبرانی است که برای اجرای کنسرت می‌آیند.

نوشته وظایف و اهداف شورای ارکستر سمفونیک تهران از زبان کیاوش صاحب‌نسق اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.