وجدانِ ناراحتِ مریم امیرجلالی، پس از درگذشتِ سیروس گرجستانی

وجدانِ ناراحتِ مریم امیرجلالی، پس از درگذشتِ سیروس گرجستانی

نوشته وجدانِ ناراحتِ مریم امیرجلالی، پس از درگذشتِ سیروس گرجستانی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.