هومن حاجی‌عبداللهی: به پدرم گفتم اسم من را می‌گذاشتی حمال!

هومن حاجی‌عبداللهی: به پدرم گفتم اسم من را می‌گذاشتی حمال!

نوشته هومن حاجی‌عبداللهی: به پدرم گفتم اسم من را می‌گذاشتی حمال! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.