هنرنمایی زنده‌یاد گرجستانی در نمایش «معرکه در معرکه»

هنرنمایی زنده‌یاد گرجستانی در نمایش «معرکه در معرکه»

نوشته هنرنمایی زنده‌یاد گرجستانی در نمایش «معرکه در معرکه» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.