همکاری بن استیلر و اسکار آیزاک برای تولید فیلم London

همکاری بن استیلر و اسکار آیزاک برای تولید فیلم London

اسکار آیزاک در فیلم London به کارگردانی بن استیلر نقش‌آفرینی می‌کند که اریک راث نگارش فیلمنامه‌ی آن را براساس داستانی کوتاه از یو نسبو انجام می‌دهد.