هزینه تحصیل و زندگی در کانادا چقدر است؟

هزینه تحصیل و زندگی در کانادا چقدر است؟

دانشگاه‌های کانادا به‌دلیل قدمت و امکانات بسیار ویژه‌ای که در اختیار دانشجویان خارجی برای تحصیل در کانادا قرار می‌دهند، همواره کانون توجه علاقه‌مندان به تحصیل در خارج قرار دارد.