هرآنچه باید درباره ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف بدانید

هرآنچه باید درباره ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف بدانید

برخلاف برخی اطلاعات غلط درگردش در شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی مدت زمان دقیق ماندگاری ویروس کرونا روی سطح مختلف، پژوهشگران همچنان درحال مطالعه‌ی این مسئله هستند.