هادی کاظمی و همسر بازیگرش سمانه پاکدل در افتتاحیه نمایشگاهش

هادی کاظمی و همسر بازیگرش سمانه پاکدل در افتتاحیه نمایشگاه عکسش

نوشته هادی کاظمی و همسر بازیگرش سمانه پاکدل در افتتاحیه نمایشگاهش اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.