هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری

هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری

نوشته هادی حجازی‌فر در نقش شهید باکری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.