نینتندو خبر ابتلای یکی از کارمندان خود به ویروس کرونا را تایید کرد

نینتندو خبر ابتلای یکی از کارمندان خود به ویروس کرونا را تایید کرد

نینتندو امریکا ‌به‌صورت رسمی گزارش روزنامه سیاتل تایمز مبنی‌بر مثبت بودن آزمایش کرونا یکی از کارمندان خود را تایید کرد.