نگاهی به رشد و جایگاه کنونی هواوی در دنیای فناوری

نگاهی به رشد و جایگاه کنونی هواوی در دنیای فناوری

رشد تحقیق و توسعه و بهبود اکوسیستم در هواوی باعث شده،‌ این شرکت با وجود چالش‌های بین‌المللی همچنان به رشد و توسعه‌ی برند خود ادامه دهد.