نگاهی به تاریخچه انویدیا RTX؛ رهگیری پرتو پس از دو سال در چه وضعیتی قرار دارد؟

نگاهی به تاریخچه انویدیا RTX؛ رهگیری پرتو پس از دو سال در چه وضعیتی قرار دارد؟
انویدیا با معرفی پردازنده‌های سری GeForce RTX 20 انقلابی در صنعت بازی ایجاد کرد؛ اما آیا کاربران عادی هم از این انقلاب نتیجه‌ای بردند؟