نورمن ریداس و AMC اقتباسی تلویزیونی براساس کمیک Undone by Blood تولید می‌کنند

نورمن ریداس و AMC اقتباسی تلویزیونی براساس کمیک Undone by Blood تولید می‌کنند

سریال Undone by Blood همکاری جدید نورمن ریداس و AMC بعد از The Walking Dead خواهد بود و حالتی وسترن دارد.