نمایش مبارزات و سیستم قطع عضو در ویدیوهای جدید System Shock Remake

نمایش مبارزات و سیستم قطع عضو در ویدیوهای جدید System Shock Remake

در ویدیوهای جدید نسخه‌ی بازسازی System Shock، شاهد نمایش مینی‌گیم CyberSpace و سیستم قطع‌ عضو در مبارزات هستیم.