نقشه کامل بازی Cyberpunk 2077 و کارت پستال‌های نسخه فیزیکی فاش شدند

نقشه کامل بازی Cyberpunk 2077 و کارت پستال‌های نسخه فیزیکی فاش شدند

نسخه فیزیکی Cyberpunk 2077 دارای نقشه کامل بازی به همراه تعدادی کارت پستال است که به‌تازگی تصاویر آن‌ها فاش شده است.