نقد فیلم Sputnik – اسپوتنیک

نقد فیلم Sputnik - اسپوتنیک

فیلم «اسپوتنیک» به‌عنوان کلونِ درگیرکننده و باهویتِ «بیگانه»‌ی ریدلی اسکات، شاید نارضایت‌بخش به پایان برسد، اما به خاطر آغاز و میانه‌ی تامل‌برانگیزش هم که شده باید دیده شود. همراه زومجی باشید.