نقد فیلم Radioactive – رادیواکتیو

نقد فیلم Radioactive - رادیواکتیو
فیلم Radioactive با بازی رزمند پایک در نقش مادام کوری، اهدافی بلند پروازانه در روایت داستان ماری کوری دارد، اما در اجرای آن چندان موفق نیست. در ادامه با نقد این فیلم همراه باشید