نقد فیلم Downhill- سراشیب

نقد فیلم Downhill- سراشیب

سراشیب اقتباس عجیب نت فاکسون و جیم راش از فیلم دیگری به نام فورس‌ماجور (Force Majeure) است. عجیب از آن منظر که درک چرایی چنین اقتباسی احتمالا تنها کلید ورود به فیلم است. با زومجی همراه باشید.