نقد فیلم Bombshell – بامب شل

نقد فیلم Bombshell - بامب شل

فیلم Bombshell «بامب شل» اگرچه که تمایل دارد از پشت صحنه ترسناک رسانه پرده‌برداری کند، اما به‌جای یک ریشه یابی دقیق، تنها به ابعاد مختلف آن سرک می‌کشد.