نقد فیلم Blow The Man Down – مرد را غرق‌کن

نقد فیلم Blow The Man Down - مرد را غرق‌کن

فیلم مرد را غرق کن تجربه کارگردانی مشترک بریجیت سویج و دنیل کرودی است. یک درام/معمایی/جنایی/کمدی که از قرار معلوم آرامش سفید و آبی یک بندر ساحلی را می‌کاود تا برسد به منبع آن بوی گندی که شهر پنهان‌اش می‌دارد.