نقد فصل اول سریال High Score

نقد فصل اول سریال High Score

سریال High Score در ۶ قسمت با تمرکز روی برخی از انسان‌های مهمی که در تاریخ بازی‌های ویدیویی نقش داشتند، به نمایش غم‌ها و شادی‌هایی می‌پردازد که درکنار هم یک سرگرمی بسیار ارزشمند را خلق کردند.