نقد سریال The Outsider – بیگانه

نقد سریال The Outsider - بیگانه

سریال «بیگانه» گرچه مجهز به تمامِ مواد اولیه‌ی لازم برای بدل شدن به جدیدترین دنباله‌ی معنوی «کاراگاه حقیقی» است، اما به‌دلیلِ ناآگاهی سازندگانش از نقاطِ قوتِ منبعِ اقتباسش، از انجامِ این مأموریت باز می‌ماند. همراه نقد زومجی باشید.