نقد انیمه Weathering with You

نقد انیمه Weathering with You

فیلم Weathering with You در مقام تازه‌ترین ساخته‌ی ماکوتو شینکای شاید شکوه کمتر دیده‌شده‌ی «نام تو» را نداشته باشد، ولی کسی نباید به آسانی زیبایی‌های بصری، داستانی و مفهومی آن را انکار کند.