نخستین همبازی محمدرضا گلزار در «عاشقانه ۲»

نخستین همبازی محمدرضا گلزار در «عاشقانه ۲»

نوشته نخستین همبازی محمدرضا گلزار در «عاشقانه ۲» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.