نخستین جشنواره «تکنوازان تنبور» بصورت مجازی برگزار می‌شود

نخستین جشنواره موسیقی «تکنوازان تنبور» به دبیری سعید صفری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نوشته نخستین جشنواره «تکنوازان تنبور» بصورت مجازی برگزار می‌شود اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.