نخستین آزمون صلاحیت تدریس مجازی موسیقی

آزمون دریافت کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نوشته نخستین آزمون صلاحیت تدریس مجازی موسیقی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.