منوچهر هادی: یکی از سخت‌ترین چالش‌های من انتخاب یکتاست!

منوچهر هادی: یکی از سخت‌ترین چالش‌های من انتخاب یکتاست!

نوشته منوچهر هادی: یکی از سخت‌ترین چالش‌های من انتخاب یکتاست! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.