ملیسا باررا به بازیگران فیلم Scream 5 پیوست

ملیسا باررا به بازیگران فیلم Scream 5 پیوست

ملیسا باررا، بازیگر فیلم «در ارتفاعات» قراردادی برای ایفای یکی از نقش‌های کلیدی فیلم Scream 5 به کارگردانی متیو بتینلی-اولپین و تایلر جیلت امضا کرد.