معصومه بی‌بی بهمن بیگی درگذشت

معصومه بی‌بی بهمن بیگی از بانوان نامدار ایل قشقایی درگذشت. ایشان همسر استاد حبیب خان گرگین پور، مادر اساتید بزرگ موسیقی ایل قشقایی (فرود و فرهاد گرگین پور) و یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها در تاریخ فرهنگ و هنر قشقایی بود.

پریچهر گرگین پور دختر شادروان معصومه بهمنی در سوگ مادرش می گوید: «تراژدی مصی بی بی تمام شد و رنج‌هایش به پایان رسید. او همه چیز را تاب آورد، بزرگ کردن و تربیت کودکان نابینا، مرارت های بی شمار زندگی، ولی غم فرود و مرگ فرهاد او را از پای انداخت.  او برای ما کم نگذاشت. در واقع از جانش مایه گذاشت.»

براساس این گزارش مراسم تشییع  شادروان امروز در آباده و مراسم بزرگداشت روز جمعه در مسجد دانشگاه شیراز واقع در میدان ارم برگزار می‌شود.