معرفی شخصیت کایل رینر، حامل مشعل

معرفی شخصیت کایل رینر، حامل مشعل

در این قسمت از سری مقاله معرفی شخصیت کتاب‌های کمیک، به سراغ یکی از محبوب‌ترین اعضای ارتش لنترن سبز، جانشین هال جوردن، لنترن سفید و حامل مشعل یعنی کایل رینر رفتیم.