معرفی شخصیت سوپر گرل، کارا زور-ال

معرفی شخصیت سوپر گرل، کارا زور-ال

در این قسمت از سری مقاله معرفی شخصیت‌های کمیک، به سراغ آخرین بازمانده شهر آرگو و دختر عموی کلارک کنت/سوپرمن دنیای دی سی یعنی کارا زور-ال/کارا دنورز یا همان سوپرگرل رفتیم.