معرفی شخصیت سوامپ تینگ، الک هالند

معرفی شخصیت سوامپ تینگ، الک هالند

در این قسمت از سری مقاله‌های معرفی شخصیت‌های کمیکی، به سراغ اولین و بزرگ‌ترین محافظ طبیعت و نماینده جامعه گرین یعنی سوامپ تینگ یا همان الک هالند دانشمند رفتیم.